+420 602  167 766


KLÁŠTER VE VYŠŠÍM BRODĚ

Pohled na klášterní kostel od východu  

V předhůří Šumavy, v bohatě zalesněné a romantické krajině, se na pravém břehu horního toku Vltavy rozkládá městečko a klášter Vyšší Brod. Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě (latinsky Altovadum, německy Hohenfurth) bylo založeno Vokem z Rožmberka 1.VI. 1259. Podle pověsti se tak stalo z vděčnosti po šlechticově zázračném zachránění z rozbouřených vod řeky Vltavy, kdy se jako tonoucí obrátil o pomoc k Panně Marii. Památku, roku 1611 vymřelého, slavného českého šlechtického rodu Rožmberků střeží dodnes cisterciáčtí řeholníci, kteří se v současné době snaží zvelebit jim po 40 letech restituovaný klášter, aby se znovu stal duchovním a kulturním centrem regionu. Tzv. ochrannou vrchností se po Rožmbercích stali Eggenbergové a po nich roku 1719 Schwarzenberkové.


  Více informací naleznete na oficálních stránkách - http://www.klastervyssibrod.cz/